Gülnur Duran

1962, İstanbul

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhip - Minyatür Anasanat Dalı Acıbadem Kadıköy e-mail: gulnurduran@yahoo.com

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-Eğitimi Bölümü’ndeki lisans eğitimini 1984’de tamamladı. 1983’de Kubbealtı Kültür ve San’at Vakfı Nakışhanesi’nde tezhib derslerine başladı, usta-çırak usûlünde devam eden dersleri neticesinde 1987’de Prof. Dr. Çiçek Derman, 1991’de Dr. İnci A. Birol’dan müzehhiplik diploması (icâzet) aldı.          

1986 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Tezhip-Minyatür Anasanat Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.

M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1990’da “Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki Türk Mushaflarında 16. yy. Serlevha Tezhibleri” konulu teziyle yüksek lisansını; 1996’da “Ali Üsküdârî Motif ve Üslûb Anlayışı” konulu teziyle doktora/sanatta yeterliğini verdi. 1997’de Yardımcı Doçent unvanını aldı.

Halen aynı kurumda lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında “Tezhib Sanatı”, “Türk Bezeme Sanatı”, “Türk Tezhip Sanatı Tarihi”, “Yazma Eser Tezhibi” dersleri vermektedir.

2000 senesinden itibaren Kubbealtı Kültür ve Sanat Vakfı Nakışhanesi’nde hocalarından devraldığı tezhib derslerini devam ettirmektedir.

Yurt içi ve yurt dışında pek çok sergi açmıştır. Özel koleksiyonlarda eserleri, tezhip sanatı konusunda kitap, makale ve yayınları vardır. 

Site içerisinde kullanılan tüm görsellerin hakkı saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.